Bạn đang ở đây

Về việc đăng ký lại,chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh

Lĩnh vực: 
Đầu tư
Cấp ban hành: 
Văn bản Trung ương
Số/Ký hiệu: 
Nghị định số 194/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 
Thứ năm, Tháng 11 21, 2013
File gắn: 
Loại văn bản: 
3.Nghị định