Bạn đang ở đây

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

Lĩnh vực: 
PCCC
Cấp ban hành: 
Văn bản Trung ương
Số/Ký hiệu: 
Nghị định số 79/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 
Thứ năm, Tháng 7 31, 2014
Loại văn bản: 
3.Nghị định