Bạn đang ở đây

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai

Lĩnh vực: 
Đất đai
Cấp ban hành: 
Văn bản Trung ương
Số/Ký hiệu: 
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 
Thứ năm, Tháng 5 15, 2014
Loại văn bản: 
3.Nghị định