Bạn đang ở đây

Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Lĩnh vực: 
Đầu tư
Cấp ban hành: 
Văn bản Trung ương
Số/Ký hiệu: 
Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT
Ngày BH: 
Thứ tư, Tháng 11 18, 2015
Loại văn bản: 
2.Thông tư