Thông báo

TT Tiêu đề Ngày tạo
81 vv tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường", hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2018 2018-05-18 08:37
82 vv nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội 2018-05-14 16:32
83 vv tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm tại doanh nghiệp KCN 2018-05-08 15:25
84 Công văn số 372/KCN-LĐ vv báo cáo khai trình sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động và định kỳ báo cáo biến động lao động 2018-05-07 15:37
85 vv thực hiện các quy định của pháp luật lao động 2018-04-11 15:10
86 15-16/GM-KCN Giấy mời Dự Hội nghị tập huấn kiến thức, pháp luật về an toàn thực phẩm năm 2018 2018-04-05 09:37
87 Văn bản số 287/KCN-LĐ đôn đốc các doanh nghiệp xây dựng Kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ I, năm 2018 2018-04-02 09:05
88 vv thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC 2018-03-19 14:43
89 Công văn số 234/KCN-ĐT vv báo cáo tình hình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp 2018-03-09 16:09
90 vv thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường khu công nghiệp 2018-03-07 14:12
91 Thư cảm ơn 2018-02-26 10:35
92 vv nộp báo cáo tài chính năm 2017 2018-02-09 15:26
93 vv làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang 2018-02-09 15:32
94 vv người lao động lưu trú tại doanh nghiệp trong KCN 2018-02-07 14:10
95 vv hưởng úng phong trào xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trong các KCN 2018-01-31 15:59
96 vv tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Mậu Tuất 2018 2018-01-31 15:58
97 vv thực hiện mức lương tối thiểu vùng 2018-01-16 15:58
98 vv triển khai dán thẻ thu phí tự động cho xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang 2018-01-11 14:12
99 vv vận động ủng hộ Tết vì người nghèo 2018-01-05 09:48
100 vv thực hiện báo cáo định kỳ về Ban 2017-12-26 09:08

Trang