Thông báo

TT Tiêu đề Ngày tạo
61 Thư cảm ơn 2018-02-26 10:35
62 vv làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang 2018-02-09 15:32
63 vv nộp báo cáo tài chính năm 2017 2018-02-09 15:26
64 vv người lao động lưu trú tại doanh nghiệp trong KCN 2018-02-07 14:10
65 vv hưởng úng phong trào xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trong các KCN 2018-01-31 15:59
66 vv tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Mậu Tuất 2018 2018-01-31 15:58
67 vv thực hiện mức lương tối thiểu vùng 2018-01-16 15:58
68 vv triển khai dán thẻ thu phí tự động cho xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang 2018-01-11 14:12
69 vv vận động ủng hộ Tết vì người nghèo 2018-01-05 09:48
70 vv đăng ký dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao 2017-12-26 09:09
71 vv thực hiện báo cáo định kỳ về Ban 2017-12-26 09:08
72 vv mời dự tập huấn về môi trường ngày 22/11/17 2017-11-14 13:34
73 vv tình hình sử dụng xe đưa đón công nhân trong các doanh nghiệp 2017-11-10 13:13
74 947/KCN-VP ngày 09/11/2017 vv tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2017 2017-11-10 13:12
75 Đôn đốc doanh nghiệp nộp BC 2017-11-10 08:00
76 Thông báo về việc sử dụng phần mềm quản lý hạ tầng và doanh nghiệp để thực hiện nộp báo cáo 2017-11-08 08:58

Trang