Thông báo

TT Tiêu đề Ngày tạo
41 vv tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới hơn năm 2018 2018-09-25 09:15
42 vv sử dụng lao động là người nước ngoài tại các doanh nghiệp 2018-09-24 16:25
43 Danh sách các doanh nghiệp chưa nộp báo cáo sản xuất công nghiệp 2018-09-07 15:30
44 công văn số 774/KCN-TNMT V/v Phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2018 2018-08-13 16:27
45 vv đôn đốc thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2018 2018-08-01 09:15
46 vv đăng ký chuyển giao công nghệ từ phía Hàn Quốc 2018-07-20 09:28
47 vv rà soát hồ sơ xác nhận thang bảng lương 2018-07-03 14:24
48 vv đảm bảo ổn định ANTT trong doanh nghiệp 2018-06-14 14:38
49 vv Thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2018 2018-06-13 08:45
50 vv thực hiện quy định liên quan đến xe đưa đón công nhân 2018-05-23 15:54
51 vv tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường", hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2018 2018-05-18 08:37
52 vv nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội 2018-05-14 16:32
53 vv tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm tại doanh nghiệp KCN 2018-05-08 15:25
54 Công văn số 372/KCN-LĐ vv báo cáo khai trình sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động và định kỳ báo cáo biến động lao động 2018-05-07 15:37
55 vv thực hiện các quy định của pháp luật lao động 2018-04-11 15:10
56 15-16/GM-KCN Giấy mời Dự Hội nghị tập huấn kiến thức, pháp luật về an toàn thực phẩm năm 2018 2018-04-05 09:37
57 Văn bản số 287/KCN-LĐ đôn đốc các doanh nghiệp xây dựng Kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ I, năm 2018 2018-04-02 09:05
58 vv thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC 2018-03-19 14:43
59 Công văn số 234/KCN-ĐT vv báo cáo tình hình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp 2018-03-09 16:09
60 vv thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường khu công nghiệp 2018-03-07 14:12

Trang