Thông báo

TT Tiêu đề Ngày tạo
41 vv báo cáo tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài tại doanh nghiệp 2018-12-19 15:59
42 vv đôn đốc nộp báo cáo định kỳ kết quả hoạt động sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp 2018-12-05 13:50
43 vv tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2018 2018-11-27 14:46
44 vv thuê lại lao động tại các doanh nghiệp KCN 2018-10-19 15:00
45 vv vận động ủng hộ Tết vì người nghèo 2018-10-10 09:40
46 vv hướng dẫn khảo sát, thống kê về ma túy 2018-10-04 16:17
47 vv báo cáo tình hình tuyển dụng và quản lý lao động 2018-10-04 16:02
48 vv mời dự Hội nghị công tác BVMT KCN năm 2018 (ngày 09/10/2018) 2018-10-02 14:57
49 vv tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới hơn năm 2018 2018-09-25 09:15
50 vv sử dụng lao động là người nước ngoài tại các doanh nghiệp 2018-09-24 16:25
51 Danh sách các doanh nghiệp chưa nộp báo cáo sản xuất công nghiệp 2018-09-07 15:30
52 công văn số 774/KCN-TNMT V/v Phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2018 2018-08-13 16:27
53 vv đôn đốc thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2018 2018-08-01 09:15
54 vv đăng ký chuyển giao công nghệ từ phía Hàn Quốc 2018-07-20 09:28
55 vv rà soát hồ sơ xác nhận thang bảng lương 2018-07-03 14:24
56 vv đảm bảo ổn định ANTT trong doanh nghiệp 2018-06-14 14:38
57 vv Thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2018 2018-06-13 08:45
58 vv thực hiện quy định liên quan đến xe đưa đón công nhân 2018-05-23 15:54
59 vv tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường", hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2018 2018-05-18 08:37
60 vv nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội 2018-05-14 16:32

Trang