Thông báo

TT Tiêu đề Ngày tạo
1 Giấy mời dự Hội nghị tập huấn pháp luật về bảo vệ môi trường (Ngày 30/9/2020) 2020-09-24 16:18
2 V/v thông báo lao động nước ngoài hết hạn thị thực làm việc tại doanh nghiệp 2020-09-23 09:16
3 Xây dựng mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở 2020-09-16 11:09
4 vv kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh BG 2020-09-11 14:32
5 vv chức danh và chữ ký của Trưởng Ban, Phó TB Quản lý các KCN tỉnh BG và phân công nhiệm vụ Lãnh đạo ban 2020-09-07 15:40
6 Triển khai Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các KCN: Đình Trám, Quang Châu, Vân Trung, Song Khê – Nội Hoàng 2020-09-07 09:57
7 Thực hiện Đề án số 201/ĐA-UBND tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2020-2025” 2020-08-28 16:04
8 V/v thông báo lao động nước ngoài hết hạn thị thực làm việc tại doanh nghiệp 2020-08-28 15:53
9 tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong quản lý hóa chất tại các KCN 2020-08-18 15:55
10 Triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 2020-08-17 16:46
11 Báo cáo sử dụng LĐNN ngắn hạn 2020-08-17 11:02
12 V/v quản lý người lao động nước ngoài sau khi hết thời gian cách ly tập trung 2020-08-13 15:35
13 vv tăng cường công tác thực hiện phòng chống dịch Covid-19 2020-08-12 10:53
14 V/v đôn đốc thực hiện quy định của pháp luật về lao động 2020-08-12 10:49
15 vv Chủ tịch Dương Văn Thái gửi các Doanh nghiệp 2020-08-10 08:09
16 V/v triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19 2020-08-06 10:38
17 V/v lao động nước ngoài quốc tịch Hàn Quốc nhập cảnh vào làm việc tại doanh nghiệp KCN 2020-07-31 09:25
18 V/v ban hành mẫu phương án cách ly y tế cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào địa phương 2020-07-31 08:52
19 Hội nghị tập huấn an toàn thực phẩm 2020-07-23 10:25
20 V/v đôn đốc xuất cảnh đổi với lao động nước ngoài 2020-07-23 10:30
21 Thực hiện Đề án về ANTT trên dịa bàn giai đoạn 2020-2025 2020-07-22 09:38
22 V/v đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường cho người và công trình xây dựng tại các KCN trong mùa mưa bão năm 2020 2020-07-14 13:56
23 V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT 2020-06-26 15:56
24 V/v báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư và kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 2020-06-24 14:36
25 Đề nghị tham gia ý kiến dự thảo văn bản QPPL 2020-06-04 16:08
26 Đề nghị tham gia ý kiến dự thảo văn bản QPPL 2020-06-04 16:10
27 hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2020 2020-06-03 09:03
28 V/v sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp KCN 2020-05-29 14:14
29 đôn đốc xuất cảnh đổi với lao động nước ngoài 2020-05-07 10:53
30 Phân công trực kỳ nghỉ lễ 30/4, 01/5/2020 2020-04-29 07:56
31 Công văn số 621/KCN-LĐ vv đề nghị tham gia ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 2020-04-28 16:47
32 Công văn 567/KCN-DN về việc báo cáo hoạt động của oanh nghiệp chế xuất trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 2020-04-24 14:08
33 vv tăng cường nộp báo cáo trực tuyến và tiếp nhận các văn bản chỉ đạo điều hành trên phần mềm quản lý hạ tầng và doanh nghiệp 2020-04-24 08:51
34 Truy tìm người bị hại 2020-04-22 10:36
35 V/v thu thập thông tin thị trường lao động 2020-04-17 16:39
36 Công văn 539/KCN-LĐ về việc thực hiện rà soát đối tượng thuộc diện gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 2020-04-16 14:14
37 Công văn số 488/KCN-VP về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang 2020-04-14 13:55
38 Công văn số 480/KCN-LĐ V/v tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong KCN 2020-04-12 14:30
39 Công văn 478/KCN-LĐ V/v tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong KCN 2020-04-08 16:43
40 Công văn số 474/KCN-LĐ V/v sử dụng xe đưa đón công nhân trong thời gian chống dịch Covid-19 2020-04-08 09:56
41 Công văn số 468/KCN-LĐ V/v tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong KCN 2020-04-06 14:52
42 V/v phê bình doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 2020-03-31 10:35
43 V/v không bố trí người lao động lưu trú tại công trường xây dựng trong KCN 2020-03-31 10:39
44 V/v tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong KCN 2020-03-30 13:48
45 Kế hoạch Triển khai tuyên truyền, hưởng ứng thực hiện " Chiến lược Giờ Trái đất" 2020-03-28 12:40
46 triển khai kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới 2020-03-25 13:31
47 chấn chỉnh vv việc báo cáo và sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp 2020-03-17 15:07
48 vv tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp, chống dịch Covid19 trong KCN 2020-03-13 08:06
49 Công văn số 305/KCN-LĐ về việc tiếp tục triển khai các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động xe đưa đón công nhân 2020-03-10 14:16
50 V/v tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong KCN 2020-03-09 13:25
51 Công văn số 266/KCN-DN về việc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2020 và nộp Báo cáo tài chính năm 2019 2020-03-04 15:44
52 V/v rà soát, thống kê, cập nhật thông tin về nhu cầu cho lao động nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trong các KCN 2020-03-03 15:22
53 vv cử người phiên dịch phối hợp trong công tác phòng chống dịch Covid-19 2020-02-28 16:15
54 vv triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong KCN 2020-02-27 09:34
55 Việc tuyển dụng và sử dụng lao động của các DN 2020-02-19 15:35
56 Công văn số 167/KCN-LĐ V/v chấn chỉnh việc sử dụng lao động nước ngoài tại doanh nghiệp 2020-02-17 16:16
57 Kế hoạch phát động phong trào thi đua 2020-02-17 15:06
58 Công văn số 165/KCN-VP V/v Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của Virus Corona (nCoV) gây ra 2020-02-16 10:59
59 Thông báo 08/TB-KCN về việc phân công lịch trực phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona (nCoV) gây ra 2020-02-14 15:42
60 Công văn số 159/KCN-LĐ V/v thực hiện sử dụng phần mềm phiếu tự kiểm tra pháp luật lao động tại doanh nghiệp năm 2020 2020-02-14 15:43
61 Kế hoạch phát động phong trào thi đua 2020-02-13 15:47
62 Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona gây ra 2020-02-11 21:53
63 Về việc gửi Báo cáo tài chính năm 2019 2020-02-11 16:01
64 Thông báo kết luận 36/TB-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng BCĐ tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra tại các KCN trên địa bàn tỉnh 2020-02-10 13:48
65 vv phân công lịch trực phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCov) gây ra 2020-02-06 15:49
66 Các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng CP, Bộ LĐTBXH, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Y tế và Ban Quản lý các KCN Bắc Giang v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 2020-02-05 15:16
67 Kế hoạch phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona trên địa bàn các KCN 2020-02-05 13:37
68 V/v tăng cường phòng, chống bệnh dịch viêm đường hô hấp do chúng mới của vi rút Corona gây ra 2020-01-31 16:03
69 Giấy mời mời dự lễ phát động Tết trồng cây" năm 2020 2020-01-21 08:39
70 vv phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Canh tý 2020 2020-01-13 14:56
71 Kế hoạch tết trồng cây xuân canh tý 2020-01-10 13:53
72 vv tăng cường công tác an ninh trật tự trong KCN trong dịp tết Nguyên Đán Canh tý năm 2020 2020-01-06 15:31
73 V/v phối hợp khảo sát, điều tra nhu cầu nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa bàn các Khu công nghiệp Bắc Giang 2020-01-06 15:22
74 vv đôn đốc báo cáo tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp 2019-12-16 15:38
75 vv Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2019 2019-11-19 13:43
76 vv báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư và hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp năm 2019 2019-11-05 10:13
77 Về việc xem xét thực tế việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sử dụng hóa chất tại các KCN, CCN 2019-10-31 13:41
78 vv đôn đốc thực hiện quy định của pháp luật về lao động 2019-10-25 16:04
79 vv Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về Thuế, Hải quan cho doanh nghiệp 2019-10-24 15:50
80 vv cung cấp thông tin xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường 2019 2019-10-22 16:12
81 Quy định tạm trú của người nước ngoài trong các KCN 2019-10-22 10:47
82 Thư mời tham dự "Giải Golf IPGC lần thứ hai" 2019-10-18 15:50
83 V/v Tổ chức chấm điểm, phân loại việc chấp hành pháp luật lao động hàng năm của doanh nghiệp 2019-10-10 09:35
84 vv giới thiệu doanh nghiệp FDI tham gia Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh BG với tư các hội viên liên kết 2019-10-02 13:57
85 vv tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang 2019-08-23 08:41
86 vv khảo sát nhu cầu đào tạo, tuyển dụng lao động 2019-08-09 15:50
87 vv thực hiện kết nối Zalo vào giải quyết thủ tục hành chính 2019-08-09 11:13
88 vv thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban QL các KCN tỉnh 2019-08-01 14:34
89 vv đăng ký chương trình R&D hợp tác với Hàn Quốc năm 2019 2019-07-31 08:07
90 vv đảm bảo an toàn giao thông tại tuyến đường cao tốc QL1, QL37, đoạn qua các KCN trên địa bàn tỉnh 2019-07-23 15:09
91 vv báo cáo nhu cầu nhà ở cho công nhân lao động 2019-07-12 14:29
92 vv thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 2019-07-12 10:51
93 vv quản lý hoạt động cho thuê lại lao động, bảo đảm ổn định trong các doanh nghiệp KCN 2019-07-03 14:35
94 vv báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 2019-07-03 14:46
95 vv đôn đốc báo cáo tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp 2019-06-28 14:39
96 vv triển khai Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính Phủ 2019-06-26 13:50
97 vv tổ chức Gameshow "Khi tan ca" 2019-06-11 14:30
98 vv phân công nhiệm vụ Lãnh đạo của Ban QL các KCN tỉnh BG 2019-06-03 14:26
99 vv tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế thới, Ngày Đại dương thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019 2019-05-24 15:06
100 vv đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường cho người và công trình xây dựng trong mùa mưa báo năm 2019 2019-04-25 08:47
101 vv tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019 2019-04-24 15:44
102 vv triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 2019-04-23 15:39
103 vv đôn đốc nộp báo cáo định kỳ tháng 1,2 năm 2019 2019-03-26 14:57
104 vv thuê lại lao động tại các doanh nghiệp KCN 2019-03-21 14:40
105 vv tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Nước Thế giới và ngày Khí tượng thế giới năm 2019 2019-03-20 10:54
106 vv đôn đốc các doanh nghiệp xây dựng Kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ I, năm 2019 2019-03-19 09:00
107 vv thực hiện các quy định của pháp luật lao động 2019-02-25 15:47
108 Giấy mời dự buổi lễ phát động Tết trồng cây "đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp xuân kỷ hợi năm 2019 2019-01-30 13:31
109 vv gửi thông báo về thời gian bắt đầu hoạt động của dự án, địa điểm và người quản lý chủ chốt của doanh nghiệp 2019-01-25 15:31
110 vv yêu cầu doanh nghiệp nộp Báo cáo tài chính ănm 2018 2019-01-25 14:08
111 vv vận động ủng hộ, tặng cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 2019-01-04 14:13
112 vv báo cáo tiền lương năm 2018, kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2019 2019-01-04 14:36
113 vv báo cáo lao động nước ngoài có nhu cầu cư trú tại doanh nghiệp 2019-01-03 08:14
114 vv thực hiện mức lương tối thiểu vùng 2018-12-21 13:53
115 vv báo cáo tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài tại doanh nghiệp 2018-12-19 15:59
116 vv đôn đốc nộp báo cáo định kỳ kết quả hoạt động sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp 2018-12-05 13:50
117 vv tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2018 2018-11-27 14:46
118 vv thuê lại lao động tại các doanh nghiệp KCN 2018-10-19 15:00
119 vv vận động ủng hộ Tết vì người nghèo 2018-10-10 09:40
120 vv báo cáo tình hình tuyển dụng và quản lý lao động 2018-10-04 16:02
121 vv hướng dẫn khảo sát, thống kê về ma túy 2018-10-04 16:17
122 vv mời dự Hội nghị công tác BVMT KCN năm 2018 (ngày 09/10/2018) 2018-10-02 14:57
123 vv tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới hơn năm 2018 2018-09-25 09:15
124 vv sử dụng lao động là người nước ngoài tại các doanh nghiệp 2018-09-24 16:25
125 Danh sách các doanh nghiệp chưa nộp báo cáo sản xuất công nghiệp 2018-09-07 15:30
126 công văn số 774/KCN-TNMT V/v Phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2018 2018-08-13 16:27
127 vv đôn đốc thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2018 2018-08-01 09:15
128 vv đăng ký chuyển giao công nghệ từ phía Hàn Quốc 2018-07-20 09:28
129 vv rà soát hồ sơ xác nhận thang bảng lương 2018-07-03 14:24
130 vv đảm bảo ổn định ANTT trong doanh nghiệp 2018-06-14 14:38
131 vv Thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2018 2018-06-13 08:45
132 vv thực hiện quy định liên quan đến xe đưa đón công nhân 2018-05-23 15:54
133 vv tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường", hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2018 2018-05-18 08:37
134 vv nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội 2018-05-14 16:32
135 vv tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm tại doanh nghiệp KCN 2018-05-08 15:25
136 Công văn số 372/KCN-LĐ vv báo cáo khai trình sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động và định kỳ báo cáo biến động lao động 2018-05-07 15:37
137 vv thực hiện các quy định của pháp luật lao động 2018-04-11 15:10
138 15-16/GM-KCN Giấy mời Dự Hội nghị tập huấn kiến thức, pháp luật về an toàn thực phẩm năm 2018 2018-04-05 09:37
139 Văn bản số 287/KCN-LĐ đôn đốc các doanh nghiệp xây dựng Kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ I, năm 2018 2018-04-02 09:05
140 vv thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC 2018-03-19 14:43
141 Công văn số 234/KCN-ĐT vv báo cáo tình hình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp 2018-03-09 16:09
142 vv thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường khu công nghiệp 2018-03-07 14:12
143 Thư cảm ơn 2018-02-26 10:35
144 vv nộp báo cáo tài chính năm 2017 2018-02-09 15:26
145 vv làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang 2018-02-09 15:32
146 vv người lao động lưu trú tại doanh nghiệp trong KCN 2018-02-07 14:10
147 vv tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Mậu Tuất 2018 2018-01-31 15:58
148 vv hưởng úng phong trào xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trong các KCN 2018-01-31 15:59
149 vv thực hiện mức lương tối thiểu vùng 2018-01-16 15:58
150 vv triển khai dán thẻ thu phí tự động cho xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang 2018-01-11 14:12
151 vv vận động ủng hộ Tết vì người nghèo 2018-01-05 09:48
152 vv thực hiện báo cáo định kỳ về Ban 2017-12-26 09:08
153 vv đăng ký dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao 2017-12-26 09:09
154 vv mời dự tập huấn về môi trường ngày 22/11/17 2017-11-14 13:34
155 947/KCN-VP ngày 09/11/2017 vv tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2017 2017-11-10 13:12
156 vv tình hình sử dụng xe đưa đón công nhân trong các doanh nghiệp 2017-11-10 13:13
157 Đôn đốc doanh nghiệp nộp BC 2017-11-10 08:00
158 Thông báo về việc sử dụng phần mềm quản lý hạ tầng và doanh nghiệp để thực hiện nộp báo cáo 2017-11-08 08:58