Thông báo

TT Tiêu đề Ngày tạo
41 vv báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 2019-07-03 14:46
42 vv quản lý hoạt động cho thuê lại lao động, bảo đảm ổn định trong các doanh nghiệp KCN 2019-07-03 14:35
43 vv đôn đốc báo cáo tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp 2019-06-28 14:39
44 vv triển khai Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính Phủ 2019-06-26 13:50
45 vv tổ chức Gameshow "Khi tan ca" 2019-06-11 14:30
46 vv phân công nhiệm vụ Lãnh đạo của Ban QL các KCN tỉnh BG 2019-06-03 14:26
47 vv tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế thới, Ngày Đại dương thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019 2019-05-24 15:06
48 vv đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường cho người và công trình xây dựng trong mùa mưa báo năm 2019 2019-04-25 08:47
49 vv tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019 2019-04-24 15:44
50 vv triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 2019-04-23 15:39
51 vv đôn đốc nộp báo cáo định kỳ tháng 1,2 năm 2019 2019-03-26 14:57
52 vv thuê lại lao động tại các doanh nghiệp KCN 2019-03-21 14:40
53 vv tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Nước Thế giới và ngày Khí tượng thế giới năm 2019 2019-03-20 10:54
54 vv đôn đốc các doanh nghiệp xây dựng Kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ I, năm 2019 2019-03-19 09:00
55 vv thực hiện các quy định của pháp luật lao động 2019-02-25 15:47
56 Giấy mời dự buổi lễ phát động Tết trồng cây "đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp xuân kỷ hợi năm 2019 2019-01-30 13:31
57 vv gửi thông báo về thời gian bắt đầu hoạt động của dự án, địa điểm và người quản lý chủ chốt của doanh nghiệp 2019-01-25 15:31
58 vv yêu cầu doanh nghiệp nộp Báo cáo tài chính ănm 2018 2019-01-25 14:08
59 vv báo cáo tiền lương năm 2018, kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2019 2019-01-04 14:36
60 vv vận động ủng hộ, tặng cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 2019-01-04 14:13

Trang