Thông báo

TT Tiêu đề Ngày tạo
21 vv tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2018 2018-11-27 14:46
22 vv thuê lại lao động tại các doanh nghiệp KCN 2018-10-19 15:00
23 vv vận động ủng hộ Tết vì người nghèo 2018-10-10 09:40
24 vv hướng dẫn khảo sát, thống kê về ma túy 2018-10-04 16:17
25 vv báo cáo tình hình tuyển dụng và quản lý lao động 2018-10-04 16:02
26 vv mời dự Hội nghị công tác BVMT KCN năm 2018 (ngày 09/10/2018) 2018-10-02 14:57
27 vv tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới hơn năm 2018 2018-09-25 09:15
28 vv sử dụng lao động là người nước ngoài tại các doanh nghiệp 2018-09-24 16:25
29 Danh sách các doanh nghiệp chưa nộp báo cáo sản xuất công nghiệp 2018-09-07 15:30
30 công văn số 774/KCN-TNMT V/v Phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2018 2018-08-13 16:27
31 vv đôn đốc thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2018 2018-08-01 09:15
32 vv đăng ký chuyển giao công nghệ từ phía Hàn Quốc 2018-07-20 09:28
33 vv rà soát hồ sơ xác nhận thang bảng lương 2018-07-03 14:24
34 vv đảm bảo ổn định ANTT trong doanh nghiệp 2018-06-14 14:38
35 vv Thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2018 2018-06-13 08:45
36 vv thực hiện quy định liên quan đến xe đưa đón công nhân 2018-05-23 15:54
37 vv tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường", hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2018 2018-05-18 08:37
38 vv nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội 2018-05-14 16:32
39 vv tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm tại doanh nghiệp KCN 2018-05-08 15:25
40 Công văn số 372/KCN-LĐ vv báo cáo khai trình sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động và định kỳ báo cáo biến động lao động 2018-05-07 15:37

Trang