Thông báo

TT Tiêu đề Ngày tạo
21 vv tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Nước Thế giới và ngày Khí tượng thế giới năm 2019 2019-03-20 10:54
22 vv đôn đốc các doanh nghiệp xây dựng Kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ I, năm 2019 2019-03-19 09:00
23 vv thực hiện các quy định của pháp luật lao động 2019-02-25 15:47
24 Giấy mời dự buổi lễ phát động Tết trồng cây "đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp xuân kỷ hợi năm 2019 2019-01-30 13:31
25 vv gửi thông báo về thời gian bắt đầu hoạt động của dự án, địa điểm và người quản lý chủ chốt của doanh nghiệp 2019-01-25 15:31
26 vv yêu cầu doanh nghiệp nộp Báo cáo tài chính ănm 2018 2019-01-25 14:08
27 vv vận động ủng hộ, tặng cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 2019-01-04 14:13
28 vv báo cáo tiền lương năm 2018, kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2019 2019-01-04 14:36
29 vv báo cáo lao động nước ngoài có nhu cầu cư trú tại doanh nghiệp 2019-01-03 08:14
30 vv thực hiện mức lương tối thiểu vùng 2018-12-21 13:53
31 vv báo cáo tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài tại doanh nghiệp 2018-12-19 15:59
32 vv đôn đốc nộp báo cáo định kỳ kết quả hoạt động sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp 2018-12-05 13:50
33 vv tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2018 2018-11-27 14:46
34 vv thuê lại lao động tại các doanh nghiệp KCN 2018-10-19 15:00
35 vv vận động ủng hộ Tết vì người nghèo 2018-10-10 09:40
36 vv hướng dẫn khảo sát, thống kê về ma túy 2018-10-04 16:17
37 vv báo cáo tình hình tuyển dụng và quản lý lao động 2018-10-04 16:02
38 vv mời dự Hội nghị công tác BVMT KCN năm 2018 (ngày 09/10/2018) 2018-10-02 14:57
39 vv tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới hơn năm 2018 2018-09-25 09:15
40 vv sử dụng lao động là người nước ngoài tại các doanh nghiệp 2018-09-24 16:25

Trang