Thông báo

TT Tiêu đề Ngày tạo
1 vv tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế thới, Ngày Đại dương thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019 2019-05-24 15:06
2 vv đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường cho người và công trình xây dựng trong mùa mưa báo năm 2019 2019-04-25 08:47
3 vv tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019 2019-04-24 15:44
4 vv triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 2019-04-23 15:39
5 vv đôn đốc nộp báo cáo định kỳ tháng 1,2 năm 2019 2019-03-26 14:57
6 vv thuê lại lao động tại các doanh nghiệp KCN 2019-03-21 14:40
7 vv tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Nước Thế giới và ngày Khí tượng thế giới năm 2019 2019-03-20 10:54
8 vv đôn đốc các doanh nghiệp xây dựng Kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ I, năm 2019 2019-03-19 09:00
9 vv thực hiện các quy định của pháp luật lao động 2019-02-25 15:47
10 Giấy mời dự buổi lễ phát động Tết trồng cây "đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp xuân kỷ hợi năm 2019 2019-01-30 13:31
11 vv gửi thông báo về thời gian bắt đầu hoạt động của dự án, địa điểm và người quản lý chủ chốt của doanh nghiệp 2019-01-25 15:31
12 vv yêu cầu doanh nghiệp nộp Báo cáo tài chính ănm 2018 2019-01-25 14:08
13 vv báo cáo tiền lương năm 2018, kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2019 2019-01-04 14:36
14 vv vận động ủng hộ, tặng cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 2019-01-04 14:13
15 vv báo cáo lao động nước ngoài có nhu cầu cư trú tại doanh nghiệp 2019-01-03 08:14
16 vv thực hiện mức lương tối thiểu vùng 2018-12-21 13:53
17 vv báo cáo tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài tại doanh nghiệp 2018-12-19 15:59
18 vv đôn đốc nộp báo cáo định kỳ kết quả hoạt động sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp 2018-12-05 13:50
19 vv tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2018 2018-11-27 14:46
20 vv thuê lại lao động tại các doanh nghiệp KCN 2018-10-19 15:00

Trang