Thông báo

TT Tiêu đề Ngày tạo
1 vv báo cáo tiền lương năm 2018, kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2019 2019-01-04 14:36
2 vv vận động ủng hộ, tặng cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 2019-01-04 14:13
3 vv báo cáo lao động nước ngoài có nhu cầu cư trú tại doanh nghiệp 2019-01-03 08:14
4 vv thực hiện mức lương tối thiểu vùng 2018-12-21 13:53
5 vv báo cáo tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài tại doanh nghiệp 2018-12-19 15:59
6 vv đôn đốc nộp báo cáo định kỳ kết quả hoạt động sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp 2018-12-05 13:50
7 vv tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2018 2018-11-27 14:46
8 vv thuê lại lao động tại các doanh nghiệp KCN 2018-10-19 15:00
9 vv vận động ủng hộ Tết vì người nghèo 2018-10-10 09:40
10 vv hướng dẫn khảo sát, thống kê về ma túy 2018-10-04 16:17
11 vv báo cáo tình hình tuyển dụng và quản lý lao động 2018-10-04 16:02
12 vv mời dự Hội nghị công tác BVMT KCN năm 2018 (ngày 09/10/2018) 2018-10-02 14:57
13 vv tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới hơn năm 2018 2018-09-25 09:15
14 vv sử dụng lao động là người nước ngoài tại các doanh nghiệp 2018-09-24 16:25
15 Danh sách các doanh nghiệp chưa nộp báo cáo sản xuất công nghiệp 2018-09-07 15:30
16 công văn số 774/KCN-TNMT V/v Phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2018 2018-08-13 16:27
17 vv đôn đốc thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2018 2018-08-01 09:15
18 vv đăng ký chuyển giao công nghệ từ phía Hàn Quốc 2018-07-20 09:28
19 vv rà soát hồ sơ xác nhận thang bảng lương 2018-07-03 14:24
20 vv đảm bảo ổn định ANTT trong doanh nghiệp 2018-06-14 14:38

Trang