Bạn đang ở đây

V/v phối hợp khảo sát, điều tra nhu cầu nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa bàn các Khu công nghiệp Bắc Giang