Bạn đang ở đây

Các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng CP, Bộ LĐTBXH, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Y tế và Ban Quản lý các KCN Bắc Giang v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra