Thông báo

TT Tiêu đề Ngày tạo
1 vv cử người phiên dịch phối hợp trong công tác phòng chống dịch Covid-19 2020-02-28 16:15
2 vv triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong KCN 2020-02-27 09:34
3 Việc tuyển dụng và sử dụng lao động của các DN 2020-02-19 15:35
4 Công văn số 167/KCN-LĐ V/v chấn chỉnh việc sử dụng lao động nước ngoài tại doanh nghiệp 2020-02-17 16:16
5 Kế hoạch phát động phong trào thi đua 2020-02-17 15:06
6 Công văn số 165/KCN-VP V/v Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của Virus Corona (nCoV) gây ra 2020-02-16 10:59
7 Công văn số 159/KCN-LĐ V/v thực hiện sử dụng phần mềm phiếu tự kiểm tra pháp luật lao động tại doanh nghiệp năm 2020 2020-02-14 15:43
8 Thông báo 08/TB-KCN về việc phân công lịch trực phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona (nCoV) gây ra 2020-02-14 15:42
9 Kế hoạch phát động phong trào thi đua 2020-02-13 15:47
10 Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona gây ra 2020-02-11 21:53
11 Về việc gửi Báo cáo tài chính năm 2019 2020-02-11 16:01
12 Thông báo kết luận 36/TB-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng BCĐ tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra tại các KCN trên địa bàn tỉnh 2020-02-10 13:48
13 vv phân công lịch trực phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCov) gây ra 2020-02-06 15:49
14 Các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng CP, Bộ LĐTBXH, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Y tế và Ban Quản lý các KCN Bắc Giang v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 2020-02-05 15:16
15 Kế hoạch phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona trên địa bàn các KCN 2020-02-05 13:37
16 V/v tăng cường phòng, chống bệnh dịch viêm đường hô hấp do chúng mới của vi rút Corona gây ra 2020-01-31 16:03
17 Giấy mời mời dự lễ phát động Tết trồng cây" năm 2020 2020-01-21 08:39
18 vv phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Canh tý 2020 2020-01-13 14:56
19 Kế hoạch tết trồng cây xuân canh tý 2020-01-10 13:53
20 V/v phối hợp khảo sát, điều tra nhu cầu nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa bàn các Khu công nghiệp Bắc Giang 2020-01-06 15:22

Trang