Thông báo

TT Tiêu đề Ngày tạo
1 vv Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2019 2019-11-19 13:43
2 vv báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư và hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp năm 2019 2019-11-05 10:13
3 Về việc xem xét thực tế việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sử dụng hóa chất tại các KCN, CCN 2019-10-31 13:41
4 vv đôn đốc thực hiện quy định của pháp luật về lao động 2019-10-25 16:04
5 vv Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về Thuế, Hải quan cho doanh nghiệp 2019-10-24 15:50
6 vv cung cấp thông tin xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường 2019 2019-10-22 16:12
7 Quy định tạm trú của người nước ngoài trong các KCN 2019-10-22 10:47
8 Thư mời tham dự "Giải Golf IPGC lần thứ hai" 2019-10-18 15:50
9 V/v Tổ chức chấm điểm, phân loại việc chấp hành pháp luật lao động hàng năm của doanh nghiệp 2019-10-10 09:35
10 vv giới thiệu doanh nghiệp FDI tham gia Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh BG với tư các hội viên liên kết 2019-10-02 13:57
11 vv tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang 2019-08-23 08:41
12 vv khảo sát nhu cầu đào tạo, tuyển dụng lao động 2019-08-09 15:50
13 vv thực hiện kết nối Zalo vào giải quyết thủ tục hành chính 2019-08-09 11:13
14 vv thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban QL các KCN tỉnh 2019-08-01 14:34
15 vv đăng ký chương trình R&D hợp tác với Hàn Quốc năm 2019 2019-07-31 08:07
16 vv đảm bảo an toàn giao thông tại tuyến đường cao tốc QL1, QL37, đoạn qua các KCN trên địa bàn tỉnh 2019-07-23 15:09
17 vv báo cáo nhu cầu nhà ở cho công nhân lao động 2019-07-12 14:29
18 vv thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 2019-07-12 10:51
19 vv báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 2019-07-03 14:46
20 vv quản lý hoạt động cho thuê lại lao động, bảo đảm ổn định trong các doanh nghiệp KCN 2019-07-03 14:35

Trang