Thông báo

TT Tiêu đề Ngày tạo
1 Danh sách các doanh nghiệp chưa nộp báo cáo sản xuất công nghiệp 2018-09-07 15:30
2 công văn số 774/KCN-TNMT V/v Phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2018 2018-08-13 16:27
3 vv đôn đốc thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2018 2018-08-01 09:15
4 vv đăng ký chuyển giao công nghệ từ phía Hàn Quốc 2018-07-20 09:28
5 vv rà soát hồ sơ xác nhận thang bảng lương 2018-07-03 14:24
6 vv đảm bảo ổn định ANTT trong doanh nghiệp 2018-06-14 14:38
7 vv Thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2018 2018-06-13 08:45
8 vv thực hiện quy định liên quan đến xe đưa đón công nhân 2018-05-23 15:54
9 vv tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường", hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2018 2018-05-18 08:37
10 vv nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội 2018-05-14 16:32
11 vv tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm tại doanh nghiệp KCN 2018-05-08 15:25
12 Công văn số 372/KCN-LĐ vv báo cáo khai trình sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động và định kỳ báo cáo biến động lao động 2018-05-07 15:37
13 vv thực hiện các quy định của pháp luật lao động 2018-04-11 15:10
14 15-16/GM-KCN Giấy mời Dự Hội nghị tập huấn kiến thức, pháp luật về an toàn thực phẩm năm 2018 2018-04-05 09:37
15 Văn bản số 287/KCN-LĐ đôn đốc các doanh nghiệp xây dựng Kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ I, năm 2018 2018-04-02 09:05
16 vv thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC 2018-03-19 14:43
17 Công văn số 234/KCN-ĐT vv báo cáo tình hình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp 2018-03-09 16:09
18 vv thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường khu công nghiệp 2018-03-07 14:12
19 Thư cảm ơn 2018-02-26 10:35
20 vv làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang 2018-02-09 15:32

Trang