Thông báo

TT Tiêu đề Ngày tạo
1 vv thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC 2018-03-19 14:43
2 Công văn số 234/KCN-ĐT vv báo cáo tình hình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp 2018-03-09 16:09
3 vv thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường khu công nghiệp 2018-03-07 14:12
4 Thư cảm ơn 2018-02-26 10:35
5 vv làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang 2018-02-09 15:32
6 vv nộp báo cáo tài chính năm 2017 2018-02-09 15:26
7 vv người lao động lưu trú tại doanh nghiệp trong KCN 2018-02-07 14:10
8 vv hưởng úng phong trào xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trong các KCN 2018-01-31 15:59
9 vv tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Mậu Tuất 2018 2018-01-31 15:58
10 vv thực hiện mức lương tối thiểu vùng 2018-01-16 15:58
11 vv triển khai dán thẻ thu phí tự động cho xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang 2018-01-11 14:12
12 vv vận động ủng hộ Tết vì người nghèo 2018-01-05 09:48
13 vv đăng ký dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao 2017-12-26 09:09
14 vv thực hiện báo cáo định kỳ về Ban 2017-12-26 09:08
15 vv mời dự tập huấn về môi trường ngày 22/11/17 2017-11-14 13:34
16 vv tình hình sử dụng xe đưa đón công nhân trong các doanh nghiệp 2017-11-10 13:13
17 947/KCN-VP ngày 09/11/2017 vv tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2017 2017-11-10 13:12
18 Đôn đốc doanh nghiệp nộp BC 2017-11-10 08:00
19 Thông báo về việc sử dụng phần mềm quản lý hạ tầng và doanh nghiệp để thực hiện nộp báo cáo 2017-11-08 08:58