Thông báo

TT Tiêu đề Ngày tạo
1 vv báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư và hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp năm 2019 2019-11-05 10:13
2 Về việc xem xét thực tế việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sử dụng hóa chất tại các KCN, CCN 2019-10-31 13:41
3 vv đôn đốc thực hiện quy định của pháp luật về lao động 2019-10-25 16:04
4 vv Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về Thuế, Hải quan cho doanh nghiệp 2019-10-24 15:50
5 vv cung cấp thông tin xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường 2019 2019-10-22 16:12
6 Quy định tạm trú của người nước ngoài trong các KCN 2019-10-22 10:47
7 Thư mời tham dự "Giải Golf IPGC lần thứ hai" 2019-10-18 15:50
8 V/v Tổ chức chấm điểm, phân loại việc chấp hành pháp luật lao động hàng năm của doanh nghiệp 2019-10-10 09:35
9 vv giới thiệu doanh nghiệp FDI tham gia Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh BG với tư các hội viên liên kết 2019-10-02 13:57
10 vv tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang 2019-08-23 08:41
11 vv khảo sát nhu cầu đào tạo, tuyển dụng lao động 2019-08-09 15:50
12 vv thực hiện kết nối Zalo vào giải quyết thủ tục hành chính 2019-08-09 11:13
13 vv thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban QL các KCN tỉnh 2019-08-01 14:34
14 vv đăng ký chương trình R&D hợp tác với Hàn Quốc năm 2019 2019-07-31 08:07
15 vv đảm bảo an toàn giao thông tại tuyến đường cao tốc QL1, QL37, đoạn qua các KCN trên địa bàn tỉnh 2019-07-23 15:09
16 vv báo cáo nhu cầu nhà ở cho công nhân lao động 2019-07-12 14:29
17 vv thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 2019-07-12 10:51
18 vv báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 2019-07-03 14:46
19 vv quản lý hoạt động cho thuê lại lao động, bảo đảm ổn định trong các doanh nghiệp KCN 2019-07-03 14:35
20 vv đôn đốc báo cáo tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp 2019-06-28 14:39

Trang