Thông báo

TT Tiêu đề Ngày tạo
1 vv đăng ký chuyển giao công nghệ từ phía Hàn Quốc 2018-07-20 09:28
2 vv rà soát hồ sơ xác nhận thang bảng lương 2018-07-03 14:24
3 vv đảm bảo ổn định ANTT trong doanh nghiệp 2018-06-14 14:38
4 vv Thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2018 2018-06-13 08:45
5 vv thực hiện quy định liên quan đến xe đưa đón công nhân 2018-05-23 15:54
6 vv tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường", hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2018 2018-05-18 08:37
7 vv nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội 2018-05-14 16:32
8 vv tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm tại doanh nghiệp KCN 2018-05-08 15:25
9 Công văn số 372/KCN-LĐ vv báo cáo khai trình sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động và định kỳ báo cáo biến động lao động 2018-05-07 15:37
10 vv thực hiện các quy định của pháp luật lao động 2018-04-11 15:10
11 15-16/GM-KCN Giấy mời Dự Hội nghị tập huấn kiến thức, pháp luật về an toàn thực phẩm năm 2018 2018-04-05 09:37
12 Văn bản số 287/KCN-LĐ đôn đốc các doanh nghiệp xây dựng Kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ I, năm 2018 2018-04-02 09:05
13 vv thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC 2018-03-19 14:43
14 Công văn số 234/KCN-ĐT vv báo cáo tình hình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp 2018-03-09 16:09
15 vv thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường khu công nghiệp 2018-03-07 14:12
16 Thư cảm ơn 2018-02-26 10:35
17 vv làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang 2018-02-09 15:32
18 vv nộp báo cáo tài chính năm 2017 2018-02-09 15:26
19 vv người lao động lưu trú tại doanh nghiệp trong KCN 2018-02-07 14:10
20 vv hưởng úng phong trào xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trong các KCN 2018-01-31 15:59

Trang