Thông báo

TT Tiêu đề Ngày tạo
1 V/v Tổ chức chấm điểm, phân loại việc chấp hành pháp luật lao động hàng năm của doanh nghiệp 2019-10-10 09:35
2 vv giới thiệu doanh nghiệp FDI tham gia Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh BG với tư các hội viên liên kết 2019-10-02 13:57
3 vv tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang 2019-08-23 08:41
4 vv khảo sát nhu cầu đào tạo, tuyển dụng lao động 2019-08-09 15:50
5 vv thực hiện kết nối Zalo vào giải quyết thủ tục hành chính 2019-08-09 11:13
6 vv thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban QL các KCN tỉnh 2019-08-01 14:34
7 vv đăng ký chương trình R&D hợp tác với Hàn Quốc năm 2019 2019-07-31 08:07
8 vv đảm bảo an toàn giao thông tại tuyến đường cao tốc QL1, QL37, đoạn qua các KCN trên địa bàn tỉnh 2019-07-23 15:09
9 vv báo cáo nhu cầu nhà ở cho công nhân lao động 2019-07-12 14:29
10 vv thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 2019-07-12 10:51
11 vv báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 2019-07-03 14:46
12 vv quản lý hoạt động cho thuê lại lao động, bảo đảm ổn định trong các doanh nghiệp KCN 2019-07-03 14:35
13 vv đôn đốc báo cáo tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp 2019-06-28 14:39
14 vv triển khai Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính Phủ 2019-06-26 13:50
15 vv tổ chức Gameshow "Khi tan ca" 2019-06-11 14:30
16 vv phân công nhiệm vụ Lãnh đạo của Ban QL các KCN tỉnh BG 2019-06-03 14:26
17 vv tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế thới, Ngày Đại dương thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019 2019-05-24 15:06
18 vv đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường cho người và công trình xây dựng trong mùa mưa báo năm 2019 2019-04-25 08:47
19 vv tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019 2019-04-24 15:44
20 vv triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 2019-04-23 15:39

Trang