Thông báo

TT Tiêu đề Ngày tạo
1 vv thực hiện quy định liên quan đến xe đưa đón công nhân 2018-05-23 15:54
2 vv tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường", hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2018 2018-05-18 08:37
3 vv nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội 2018-05-14 16:32
4 vv tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm tại doanh nghiệp KCN 2018-05-08 15:25
5 Công văn số 372/KCN-LĐ vv báo cáo khai trình sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động và định kỳ báo cáo biến động lao động 2018-05-07 15:37
6 vv thực hiện các quy định của pháp luật lao động 2018-04-11 15:10
7 15-16/GM-KCN Giấy mời Dự Hội nghị tập huấn kiến thức, pháp luật về an toàn thực phẩm năm 2018 2018-04-05 09:37
8 Văn bản số 287/KCN-LĐ đôn đốc các doanh nghiệp xây dựng Kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ I, năm 2018 2018-04-02 09:05
9 vv thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC 2018-03-19 14:43
10 Công văn số 234/KCN-ĐT vv báo cáo tình hình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp 2018-03-09 16:09
11 vv thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường khu công nghiệp 2018-03-07 14:12
12 Thư cảm ơn 2018-02-26 10:35
13 vv làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang 2018-02-09 15:32
14 vv nộp báo cáo tài chính năm 2017 2018-02-09 15:26
15 vv người lao động lưu trú tại doanh nghiệp trong KCN 2018-02-07 14:10
16 vv hưởng úng phong trào xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trong các KCN 2018-01-31 15:59
17 vv tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Mậu Tuất 2018 2018-01-31 15:58
18 vv thực hiện mức lương tối thiểu vùng 2018-01-16 15:58
19 vv triển khai dán thẻ thu phí tự động cho xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang 2018-01-11 14:12
20 vv vận động ủng hộ Tết vì người nghèo 2018-01-05 09:48

Trang